سامانه فروش عمده خوشاب
جهت خرید بالای 25 میلیون تومان
Slider
۱۳۲,۸۱۵ تومان

خوشاب سس کچاپ تند

300گرم 24عدد
۱۳۲,۸۱۵ تومان

خوشاب رب شیشه بزرگ

1600 گرم 4عدد
۸۰,۱۴۷ تومان

خوشاب رب نیم کیلو

350 گرم 24 عدد
۱۸۷,۷۷۲ تومان

خوشاب رب شیشه ای

600 گرم 6 عدد
۷۹,۰۰۲ تومان

خوشاب رب 5کیلو

4000گرم ساده 2 عدد
۱۲۷,۸۵۳ تومان

رب خوشاب

800 گرم کلیددار 12 عدد
۲۰۶,۹۷۲ تومان
مشاهده همه

رویاکمپوت گلابی

350گرم 24 عدد
۲۹۷,۶۸۸ تومان
۱۱۴,۴۹۵ تومان
۱۶۰,۲۹۴ تومان

خوشاب کمپوت انجیر

350گرم کلیددار24عدد
۳۴۳,۴۸۶ تومان

خوشاب کمپوت سیب

350گرم کلیددار24عدد
۲۷۴,۷۸۹ تومان

خوشاب کمپوت هلو

350گرم کلیددار24عدد
۲۹۷,۶۸۸ تومان

خوشاب کمپوت آلبالو

350گرم کلیددار24عدد
۲۹۷,۶۸۸ تومان

خوشاب کمپوت گیلاس

350گرم کلیددار24عدد
۴۵۷,۹۸۲ تومان

خوشاب کمپوت زردآلو

350گرم کلیددار 24عدد
۳۴۳,۴۸۶ تومان

خوشاب کمپوت گلابی

350گرم کلیددار24عدد
۳۶۶,۳۸۵ تومان

رویاکمپوت گیلاس

350گرم کلیددار 24عدد
۲۶۳,۳۳۹ تومان
مشاهده همه

خوشاب کنسرو قیمه

180گرم24عدد
۳۰۹,۱۳۸ تومان
۳۰۹,۱۳۸ تومان

خوشاب کنسرو مرغ

180 گرم 24عدد
۴۳۵,۰۸۳ تومان
۴۶۹,۴۳۱ تومان

خوشاب کنسرو عدسی

350گرم کلیددار24عدد
۲۰۶,۰۹۲ تومان

خوشاب کنسرو میکس سبزیجات

350گرم کلیددار24عدد
۳۰۹,۱۳۸ تومان

خوشاب کنسرو ذرت

350گرم کلیددار24عدد
۳۶۶,۳۸۵ تومان

خوشاب کنسرو خوراک بادمجان

350گرم کلیددار24عدد
۱۹۴,۶۴۲ تومان
۳۰۹,۱۳۸ تومان

خوشاب کنسرو لوبیا چیتی

350گرم کلیددار24عدد
۲۵۱,۸۹۰ تومان

خوشاب کنسرو نخود سبز

350گرم کلیددار 24عدد
۲۲۸,۹۹۱ تومان
مشاهده همه
۷۷,۲۸۴ تومان
۱۰۸,۷۷۱ تومان
۱۶۰,۲۹۴ تومان
۱۵۷,۴۳۱ تومان

خوشاب مربا انجیر

290گرم 12 عدد
۱۱۶,۷۸۵ تومان

خوشاب مربا زردآلو

290گرم 12 عدد
۱۰۳,۰۴۶ تومان
۱۰۳,۰۴۶ تومان

خوشاب مربا گیلاس

290گرم 12 عدد
۸۰,۱۴۷ تومان

خوشاب مربا بالنگ

290گرم 12 عدد
۱۴۸,۸۴۴ تومان

خوشاب مربا آلبالو

290گرم 12 عدد
۱۳۰,۵۲۵ تومان

خوشاب مربا هویج

720گرم 6 عدد
۱۲۵,۹۴۵ تومان

خوشاب مربا هویج

290گرم 12 عدد
۹۷,۳۲۱ تومان
۱۷۷,۴۶۸ تومان
۱۱۴,۴۹۵ تومان
مشاهده همه

خوشاب زیتون شور

580 گرم 6 عدد
۱۴۳,۱۱۹ تومان

خوشاب ترشی سیرگل

580 گرم 6 عدد
۱۱۴,۴۹۵ تومان

خوشاب ترشی بندری

580 گرم 6 عدد
۶۵,۸۳۵ تومان

خوشاب ترشی لیته

580 گرم 6 عدد
۶۴,۶۹۰ تومان

خوشاب ترشی مخلوط

580 گرم 6 عدد
۶۵,۸۳۵ تومان
۱۵۴,۵۶۹ تومان
۱۶۰,۲۹۴ تومان
۱۸۳,۱۹۳ تومان
مشاهده همه