سامانه فروش عمده خوشاب
Slider
۱۳۹,۲۰۰ تومان

خوشاب سس کچاپ تند

300گرم 24عدد
۱۳۹,۲۰۰ تومان

خوشاب رب شیشه بزرگ

1600 گرم 4عدد
۸۰,۰۰۰ تومان

خوشاب رب نیم کیلو

350 گرم 24 عدد
۱۸۰,۰۰۰ تومان

خوشاب رب شیشه ای

600 گرم 6 عدد
۶۹,۰۰۰ تومان

خوشاب رب 5کیلو

4000گرم ساده 2 عدد
۱۱۴,۰۰۰ تومان

رب خوشاب

800 گرم کلیددار 12 عدد
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده همه

رویاکمپوت گلابی

350گرم 24 عدد
۲۶۴,۰۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان
۱۵۶,۰۰۰ تومان

خوشاب کمپوت انجیر

350گرم کلیددار24عدد
۳۴۳,۲۰۰ تومان

خوشاب کمپوت سیب

350گرم کلیددار24عدد
۲۴۰,۰۰۰ تومان

خوشاب کمپوت هلو

350گرم کلیددار24عدد
۲۶۴,۰۰۰ تومان

خوشاب کمپوت آلبالو

350گرم کلیددار24عدد
۲۶۴,۰۰۰ تومان

خوشاب کمپوت گیلاس

350گرم کلیددار24عدد
۳۹۱,۲۰۰ تومان

خوشاب کمپوت زردآلو

350گرم کلیددار 24عدد
۲۸۸,۰۰۰ تومان

خوشاب کمپوت گلابی

350گرم کلیددار24عدد
۳۲۴,۰۰۰ تومان

رویاکمپوت گیلاس

350گرم کلیددار 24عدد
۲۶۴,۰۰۰ تومان
مشاهده همه

خوشاب کنسرو قیمه

180گرم24عدد
۳۲۴,۰۰۰ تومان
۳۲۴,۰۰۰ تومان

خوشاب کنسرو مرغ

180 گرم 24عدد
۴۵۶,۰۰۰ تومان
۴۹۲,۰۰۰ تومان

خوشاب کنسرو عدسی

350گرم کلیددار24عدد
۲۱۶,۰۰۰ تومان

خوشاب کنسرو میکس سبزیجات

350گرم کلیددار24عدد
۳۱۲,۰۰۰ تومان

خوشاب کنسرو ذرت

350گرم کلیددار24عدد
۳۷۲,۰۰۰ تومان

خوشاب کنسرو خوراک بادمجان

350گرم کلیددار24عدد
۱۷۲,۸۰۰ تومان
۲۸۸,۰۰۰ تومان

خوشاب کنسرو لوبیا چیتی

350گرم کلیددار24عدد
۲۴۰,۰۰۰ تومان

خوشاب کنسرو نخود سبز

350گرم کلیددار 24عدد
۲۱۳,۶۰۰ تومان
مشاهده همه
۸۱,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان

خوشاب مربا انجیر

290گرم 12 عدد
۱۲۲,۴۰۰ تومان

خوشاب مربا زردآلو

290گرم 12 عدد
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان

خوشاب مربا گیلاس

290گرم 12 عدد
۸۴,۰۰۰ تومان

خوشاب مربا بالنگ

290گرم 12 عدد
۱۴۴,۰۰۰ تومان

خوشاب مربا آلبالو

290گرم 12 عدد
۱۳۶,۸۰۰ تومان

خوشاب مربا هویج

720گرم 6 عدد
۱۳۲,۰۰۰ تومان

خوشاب مربا هویج

290گرم 12 عدد
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۱۸۶,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده همه

خوشاب زیتون شور

580 گرم 6 عدد
۱۵۰,۰۰۰ تومان

خوشاب ترشی سیرگل

580 گرم 6 عدد
۱۲۰,۰۰۰ تومان

خوشاب ترشی بندری

580 گرم 6 عدد
۶۹,۰۰۰ تومان

خوشاب ترشی لیته

580 گرم 6 عدد
۶۷,۸۰۰ تومان

خوشاب ترشی مخلوط

580 گرم 6 عدد
۶۹,۰۰۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
۱۶۸,۰۰۰ تومان
۱۹۲,۰۰۰ تومان
مشاهده همه